Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12050-1

EN 12050-1

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania

Część 1: Przepompownie ścieków zawierających fekalia

Wymagnia dotyczące badań typu produktu

Wymagania Punkty normy EN 12050-1 Uwagi
Wodoszczelność 4.2 Badanie wg. 8.3
Gazoszczelność (nieprzyjemme zapachy) 4.2 Badanie wg. 8.3
Zdnolność podnoszenia Rozdział 5 Badanie wg. 8.2, 8.4, 8.5, 8.6
Mechaniczne opory przepływu 4.2, 5.2, 5.9, Rozdział 6 Badanie wg. 8.1
Natężenie hałasu (gdzie wymagane) A.3 A.3 (gdzie wymagane)
Trwałość 4.2, 5.2, 5.9, Rozdział 6 --
Ochrona przeciwwybuchowa (gdzie wymagane) 4.2, 5.8 (gdzie wymagane)

Stan: styczeń 2001 - Powyższe dane są wyciągiem z normy i służą tylko informacji ogólnej, bez gwarancji poprawności. Proszę zaopatrzyć sie w najnowszą wersję normy.