Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12050-2

EN 12050-2

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania

Część 2: Przepompownie ścieków wolnych od fekaliów

Wymagnia dotyczące badań typu produktu
 

Wymagania Punkty normy EN 12050-2 Uwagi
Wodoszczelność 4.4 Badanie wg. 8.5
Gazoszczelność (nieprzyjemme zapachy) 5.2 --
Zdnolność podnoszenia Abschnitt 5 Badanie wg. 8.2, 8.3 und 8.4
Mechaniczne opory przepływu 4.4, 5.2, 5.3, Rozdział 6 Badanie wg. 8.1
Natężenie hałasu (gdzie wymagane) A.2 (gdzie wymagane)
Trwałość 4.4, 5.2, 5.3, Rozdział 6 --


Stan: 
grudzień 2000 - Powyższe dane są wycągiem z normy i służą tylko informacji ogólnej, bez gwarancji poprawności. Proszę zaopatrzyć sie w najnowszą wersję normy.