Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

DIN EN 12050-3

EN 12050-3

Przepompownie ścieków w budynkach i ich otoczeniu - Zasady budowy i badania

Część 3: Przepompownie ścieków zawierających fekalia do ograniczonego zakresu zastosowania

Wymagnia dotyczące badań typu produktu
 

Wymagania Punkty normy  EN 12050-3 Uwagi
Wodoszczelność 4.3 Badanie wg. 8.3
Gazoszczelność (nieprzyjemme zapachy) 4.3 Badanie wg. 8.3
Zdnolność podnoszenia Rozdział  5 Badanie wg. 8.2, 8.4
Mechaniczne opory przepływu 5.2, 5.7, Rozdział 6 Badanie wg. 8.1
Natężenie hałasu
(gdzie wymagane)

Załacznika A
(gdzie wymagane)

Badanie wg. załacznika A
Trwałość 5.2, 5.7, Rozdział 6 --


Stan: 
grudzień 2000 - Powyższe dane są wycągiem z normy i służą tylko informacji ogólnej, bez gwarancji poprawności. Proszę zaopatrzyć sie w najnowszą wersję normy.