Polski

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Systemy recyklingu wód szarych

Jednostka badawcza systemόw recyklingu wody szarej

Do przeprowadzania badań systemów recyklingu wody szarej w chwili obecnej nie istnieją ani niemieckie ani europejskie normy. Badania mogą być przeprowadzone w PIA GmbH zgodnie z następującymi dyrektywami i normami:

Australijska dyrektywa:
NSW, Domestic Greywater Treatment Systems Accreditation Guidelines

Australijska norma (projekt):
NSF 350, Standard for Wastewater Treatment Systems

Kanadyjska dyrektywa (projekt):
Canadian Guidelines for Houshold Reclaimed Water

Brytyjska norma:
BSI, Greywater Systems

Badania zgodnie z tymi normami lub dyrektywami umożliwiają testowanie wydajnośći systemόw recyklingu wody szarej

W 2010 r. powstał w Niemczech Komitet DIN a na szczeblu europejskim pod Komitetem Technicznym CEN TC 165 powstała grupa WG50, która będzie zajmować się standaryzacją systemów recyklingu wody szarej i deszczowej. W 2011 r. wyżej wymienione grupy rozpoczą swoją prace a realizacja Norm przewidywana jest na okres 3-letni.

W międzyczasie PIA GmbH zamierza przy pomocy wprowadzenia certyfikatu badań do systemów recyklingu wody szarej ustawić warunki do zapewnienia ich jakości. W przypadku braku niemieckich i europejskich standardów, żądają producenci, instalatorzy a także konsumenci kryterium oceny systemόw recyklingu wody szarej.

PIA GmbH jest w zakresie badań “wody szarej” wykwalifikowana przeprowadzić dostostowane badania, w żależności od typu systemu recyklingu wody szarej oraz wymagań dotyczące dalszego użytku.