Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Profil spoločnosti

Profil spoločnosti

Skúšobný inštitút pre technológie čistenia odpadových vôd PIA GmbH bol založený v strede Európy v roku 2002. Inštitút bol v blízkosti hraníc s Belgickom a Holandskom zriadený ako testovacie zariadenie Testovacieho a vývojového ústavu pre technológie čistenia odpadových vôd na RWTH univerzite v Aachene e.V. (PIA e.V.). Zatiaľ najväčší skúšobný ústav tohto druhu v Európe bol postavený na otvorenom priestore, na ktorom areál bývalých čistiarní odpadových vôd "Bildchen" mesta Aachen ponúka optimálne podmienky pre prevádzkovanie praktických skúšobných testov pre malé čistiarne odpadových vôd, čistiarne odpadových vôd pre použitie na lodiach a iné čistiarne odpadových vôd.

PIA GmbH poskytuje vynikajúcu informačnú platformu týkajúcu sa otázok označenia CE a povinnosti označenia CE pre malé čistiarne odpadových vôd. S momentálne viac ako 300 prevedenými skúškami disponujeme nesmierne bohatými skúsenosťami v oblasti testovania čistiarní odpadových vôd, čo nás v oblasti zákazníckeho servisu odlišuje od iných poskytovateľov týchto služieb, a zaručuje spokojnosť našich klientov.

PIA GmbH bol oficiálne schválený ako skúšobný inštitút pre malé čistiarne odpadových vôd podľa Zákona o stavebných výrobkoch a je uvedený v zoznamoch Európskej únie ako notifikovaný orgán 1739.

Orientácia na zákazníka

Inžinieri, výrobcovia, úradníci verejnej správy, ako aj odborníci z iných oblastí zabezpečujú vysokú kompetenciu a kvalitu služieb. Motivácia personálu a jeho odborné znalosti umožňujú individuálne služby pre každého zákazníka. Okrem podrobného vysvetlenia požiadaviek na jednotlivé skúšky zahŕňame aj konzultácie v oblasti produktov a testovania.

Blízkosť k zákazníkovi nám umožňuje vysokú flexibilitu a rýchle reakcie aj na nepredvídateľné okolnosti. Vďaka profesionalite, použitiu najnovších technológií a možnosti čerpať z výsledkoch niekoľkoročného výskumu dokáže PIA GmbH nájsť riešenie na takmer každý problém. Najmä blízkosť vedy a výskumu má pre Vás ako nášho zákazníka obrovský prínos. Spektrum zákazníckych služieb nie je obmedzené len na "súčasný trend", pretože tendencie a perspektívy trhu sú vždy vzaté do úvahy pri vypracovaní individuálneho testu pre váš tovar. Prístup orientovaný na budúcnosť má pre nás zásadný význam. Ako priekopníkom v testovacej oblasti sa nám podarilo získať schválenie pre testovanie podľa amerického štandardu NSF / ANSI 40 a 245. Pre našich zákazníkov to znamená možnosť prístupu na medzinárodné trhy, pretože PIA GmbH tým umožňuje možnosť distribúcie produktov nielen do Európy, ale aj Ameriky a Ázie.

Aby sme zaručili vysoko kvalitné služby, naši zamestnanci pracujú v súlade so systémom riadenia kvality QM, certifikovaným pod DIN 9001:2008. Pretože chceme spĺňať požiadavky našich zákazníkov, naši pracovníci sa pravidelne zúčastňujú školení a seminárov, aby boli zaručené technicky špecializované služby na vysokej úrovni. PIA GmbH sa tiež snaží neustále rozširovať svoje pole pôsobnosti tak, aby jediný inštitút mohol vykonávať všetky nevyhnutné a požadované skúšky.

Naším poslaním je viesť Vás a Vaše výrobky k úspechu.

Mobilita

PIA GmbH je mobilný podnik, ktorý nie je viazaný len na spoločnosti z Nemecka – aj spoločnosti z iných členských štátov EÚ patria k našej zákazníckej základni. Okrem testovania čistiarní odpadových vôd v priestoroch PIA GmbH navyše ponúkame službu testovania neprenosných systémov na samotnom objekte zákazníka. Skúsení zamestnanci môžu vykonávať práce priamo vo Vašej lokalite.

Niektoré komentáre od spokojných zákazníkov PIA GmbH:

"PIA je jedinou inštitúciou, ktorá sa mi poskytla odbornú radu."

"Spoľahlivý - neexistujú žiadne iné atribúty pre označenie personálu PIA."

"Som naozaj spokojný."

"V PIA robia dobrú prácu."

V máloktorej inej oblasti výrobkov je tak ťažké objasniť zásady právnych podmienok, ako aj dodržiavať a implementovať všetky normy a smernice. Preto by sme vás chceli podporiť v nasmerovaní na ten najlepší možný kurz.

PIA GmbH - vhodná pre Európu