Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Služby

Naše služby zahŕňajú skúšky podľa nemeckých a európskych noriem, ako aj amerických noriem.

Služby

Naše podnikateľské aktivity

Testovanie malých čistiarní odpadových vôd v súlade s národnými a európskymi normami

Testovanie malých čistiarní odpadových vôd v súlade s americkými štandardmi

Testovanie čistiarní odpadových vôd pre lode

Testovanie vegetačných čistiarní odpadových vôd              

Testovanie čerpacích staníc

Testovanie septikov

Testovanie systémov na čistenie sivej vody

Testovanie separačných systémov

Poradenstvo a informácie týkajúce sa označenia CE pre zariadenia na čistenie odpadových vôd  

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás prosím na: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .