Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12050-1

EN 12050-1

Čerpacie stanice odpadových vôd pre budovy a staveniská

Časť prvá: Čerpacie stanice odpadových vôd s obsahom fekálnych splaškov

Požiadavky na počiatočné skúšky

Charakteristika

Oddelenie v EN 12050-1

Poznámky

Vodotesnosť

4.2

Testovanie podľa 8.3

Odolnosť proti zápachu

4.2

Testovanie podľa 8.3

Zdvíhacia účinnosť

Časť 5

Testovanie podľa 8.2, 8.4, 8.5, 8.6

Mechanická odolnosť

4.2, 5.2, 5.9, časť 6

Testovanie podľa 8.1     

Hlučnosť

A.3

A3 (kde požadované)d                                                       A3 8ovanie podEN

Trvácnosť

4.2, 5.2, 5.9, časť 6

-

Odolnosť proti výbuchu

4.2, 5.8

(kde požadované)

Dátum: január 2001 - údaje sú iba informatívne a bez záruky. Informujte sa prosím o najnovších príslušných normách.