Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Zariadenia pre sivú vodu

Zariadenia na čistenie úžitkovej vody vody

Sivá voda - systémy

Opätovné použitie sivej vody je dôležité v krajinách s nedostatkom vody. V európskych krajinách s dostatočnými vodnými zdrojmi opätovné využitie sivej a dažďovej vody vzrastá na význame v dôsledku vysokých cien pitnej vody a rastúceho povedomia o životnom prostredí.

Pre prijatie zariadení na čistenie sivej vody je dôležité zaručiť dobrú kvalitu vody a aby sa zabránilo hygienickému riziku pri opakovanom použití vody.

Testovanie systémov  pre sivú vodu

Testovanie systémov pre sivú vodu môžu byť vykonávané v zariadeniach PIA podľa týchto existujúcich smerníc/štandardov:

§ austrálska smernica: NSW, Domestic Greywater Treatment Systems Accreditation Guidelines

§ americký štandard: NSF 350, Standard for Wastewater Treatment Systems

§ kanadská smernica: Canadian Guidelines for Household Reclaimed Water

§ britský štandard: BS 8525-2, Greywater Systems

 

Informácie

PIA – pripravená na Európu

Na európskej a nemeckej úrovni zatiaľ neexistujú štandardy pre testovanie zariadení na čistenie sivej vody. V roku 2011 bola na európskom leveli pod CEN TC165 (inžinierstvo odpadových vôd) založená pracovná skupina WG 50. Jej úlohou je pracovať na štandarde pre opätovné využitie vody, vrátane dažďovej a sivej vody. Výsledok sa očakáva najskôr po 3 rokoch. Medzitým sa PIA pokúša vytvoriť štandard pre zabezpečenie kvality zavedením PIA - certifikátu pre zariadenia na čistenie sivej vody. Výrobcovia, inštalatéri a užívatelia požiadali o tento druh kritérií, aby bola zaistená funkčná účinnosť systémov pre sivú vodu. PIA poskytuje testy v závislosti na rôznych systémoch pre sivú vodu a podľa typu opätovného použitia sivej vody.