Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Lodné čistiarne odpadových vôd

Lodné čistiarne odpadových vôd

Testovanie lodných čistiarní odpadových vôd v súlade s medzinárodnými štandardmi pre certifikáciu testovania typu.

IMO-Uznesenie MEPC.2 (VI)

MARPOL 73/78, príloha IV

Ďalšie informácie:

$1    Oddelenie bezpečnosti lodí See-Berufsgenossenschaft (pozri-BG), Hamburg

$      Medzinárodná námorná organizácia

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás prosím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .