Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Medzinárodná námorná organizácia - IMO

Medzinárodná námorná organizácia - IMO

IMO MEPC. 159 (55)Medzinárodná námorná organizácia

Test pre schválenie typu pre čistiarne odpadových vôd v súlade s IMO rezolúciou MEPC.159 (55) a v súlade s ustanovením Helsinského dohovoru.