Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Malé čistiarne odpadových vôd

Malé čistiarne odpadových vôd

EN 12566

Časť 1: Prefabrikované septiky

Časť 3: Balené a/alebo na mieste montované domové čistiarne odpadových vôd

Časť 4: Septiky montované na mieste z prefabrikovaných dielcov

Časť 6: Prefabrikované čistiace zariadenia na čistenie odtoku septikov

NSF

NSF / ANSI 40-2005

NSF / ANSI 245 - 2007

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, kontaktujte nás prosím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .