Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12566-3

EN 12566-3

Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO

Časť 3: Balené a/alebo montované domové čistiarne odpadových vôd

Požiadavky na prvotné skúšky

Požiadavky

Testované modely

    Celkové rozmery

každý model v rade

a, Prítoky, odtoky a pripojenia

každý model v rade

    Prístupnosť

každý model v rade

b, Vodotesnosť

každý model v rade

c, Štrukturálne správanie

najväčší model v rade s najhorším štrukturálnym správaním

d, Účinnosť

najmenší model v rade s najhorším testom účinnosti

e, Trvanlivosť

test nepotrebný ak sú vlastnosti materiálu už známe

  Dátum: január 2003 - údaje sú iba informatívne a bez záruky. Informujte sa prosím o najnovších príslušných normách

 

Úlohy

Obsah úlohy

Úlohy v zodpovednosti výrobcu

Kontrola výroby u výrobcu (F.P.C.)

Parametre týkajúce sa všetkých charakteristík z tabuľky ZA. 1

Začiatočná skúška typu výrobcom

Všetky ostatné charakteristiky z tabuľky ZA. 1 než tie uvedené nižšie

Začiatočné skúšky typu notifikovaným skúšobným laboratóriom

Test štrukturálneho správania alebo kontrola výpočtu výrobcu a zhody výrobku s výpočtom

Test účinnosti

Test vodotesnosti

Trvanlivosť