Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

EN 12566-4

EN 12566-4

Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO

Časť 4: Septiky montované na mieste z prefabrikovaných dielcov

Požiadavky na prvotné skúšky

Požiadavky 

Testované modely

Celkové rozmery

každý model v rade

a, Prítoky, odtoky a pripojenia

každý model v rade

    Prístupnosť

každý model v rade

b, Vodotesnosť      

každý model v rade

c, Objem

každý model v rade

d, Štrukturálne správanie                    

najväčší model v rade

e, Hydraulické správanie                     

najmenší model v rade

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: január 2003 - údaje sú iba informatívne a bez záruky. Informujte saprosím o najnovších príslušných normách.