Slovenčina

notfnr

                                                                                                                                                                                                                                            

Vegetačné čistiarne odpadových vôd

Vegetačné čistiarne odpadových vôd              

Označenie CE pre vegetačné čistiarne odpadových vôd              

"Stránka vo výstavbe."

Vzhľadom k tomu, že EN 12566-6 je zverejnený v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (The Official Journal of European Communities) a tým pádom je harmonizovaný, máme štandard, ktorý sa vzťahuje na označenie CE a marketing pre vegetačné čistiarne odpadových vôd.

EN 12566-6

Malé čistiarne odpadových vôd do 50 EO konštruované ako vegetačné čistiarne odpadových vôd              

EN 12566

Časť 3: Balené a / alebo montované domové čistiarne odpadových vôd

Časť 6: Prefabrikované čistiace zariadenia na čistenie odtoku septikov

Pre ďalšie informácie volajte: pani Dipl.-Ing. Martina Wermter (+49 241/7508220) alebo  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it